Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Fridolf Tallberg – med nära 60-årig trotjänargärning

Fridolf Tallberg – med nära 60-årig trotjänargärning

Fridolf Tallberg

Fridolf Tallberg

Fridolf Tallberg tillhörde de verkliga veteranerna vid industrin på Bruket. Redan som 12-åring började han arbeta och det blev till slut en nära sex decennier lång gärning som omfattade olika arbetsuppgifter. Först som martinarbetare, så småningom jobb i degelstålverket, senare en kortare period i valsverket och avslutade på transportavdelningen. Denna högst summariska meritförteckning avrundades med anställningen som portvakt under ett tiotal år.

Det ska sägas att Fridolfs karriär höll på att få ett mycket olyckligt slut på grund av en olycka men med oförminskad plikttrohet skötte han sysslan som portvakt ända tills några veckor före sin bortgång.

För sin långvariga och trogna tjänst belönades Tallberg på sin tid med Patriotiska sällskapets guldmedalj, en utmärkelse som han mycket väl gjort sig förtjänt av.

Fridolf Tallberg var en glad och vänlig person och varmt uppskattad av sin omgivning.

Personalia: född år 1890, trogen Vikmanshyttan hela livet, gick bort år 1961.