Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Bertil Tallberg – den starkaste smeden, och diskuskastare

Bertil Tallberg – den starkaste smeden, och diskuskastare

Bertil Tallberg

Bertil Tallberg

En av de många, många brukspojkar som per automatik rekryterades till arbete i verket hade kanske större fysiska förutsättningar än alla hans kompisar. Jo, vi tänker på Tallbergs Bertil som sedan ungdomen hade skaffat sig en stor och väl-tränad kroppshydda.

Det blev smedjobb för Bertils del. Vi skriver 1950-talets början och det är full fart i smedjan, för det mesta. Visserligen gjorde sig lågkonjunkturen påmind men bland ”brukets aristokrater” kämpade man vidare under kända smedsedvanor. Alla ville göra ett bra jobb och det fick Bertil & Co lära sig redan från början.

Fritiden ägnade Bertil Tallberg nära nog helt åt idrotten. Många tränings-timmar kröntes med stora framgångar, främst vad gäller hans diskuskastande. Han deltog vid svenska mästerskapstävlingar och representerade Sverige i landskamper, inte minst på äldre dagar som oldboys och veteran. Han lyckades till och med erövra världsmästartitlar i sin åldersklass. Det var tal om litet kulstötning också, men diskusen var nummer ett. Under en lång period tränade och tävlade Bertil T. även i tyngdlyftning. En extra fin diskusnotering: I veteranlandskampen kl M55 i september 1987 kastade Bertil diskusskivan 52.24 meter!

Vi minns Bertil Tallberg som en reko brukskarl. Under den robusta och kraftiga fasaden fanns en mjuk och generös människa, kunde förstås ”bita ifrån sig” när han tyckte att något var åt fanders – exempelvis när Bruket och därmed hans arbetsplats lades ner i slutet av 1970-talet. Bertil rycktes bort alltför tidigt bara några år efter pensionsålderns inträde.

Personalia: Bertil var född år 1932 – gick bort år 1999.