Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Sigurd Sundström – 30-årig facklig gärning har få motstycken

Sigurd Sundström – 30-årig facklig gärning har få motstycken

Sigurd Sundström

Sigurd Sundström

När Sigurd Sundström blev pensionär år 1974 lämnade han inte bara sitt jobb utan även de fackliga uppdragen. Hans fackliga gärning under tre decennier hade få motstycken. Ett exempel på Sigurds beslutsamhet: inför nedläggnings-hotet av Wikmanshytte bruk år 1967 åkte han och Ruben Elg till Stockholm och talade med självaste bolagsordföranden Jacob Wallenberg. Uppvaktningen hjälpte säkert – den gången!

Sigurd Sundström var infödd vikmanshyttebo, födelseåret var 1908, och bodde i samhället i alla år. I över ett halvt sekel, eller 53 år, arbetade han i bruksföre-taget, mesta tiden i smedjan.

Förutom sina fackliga insatser har Sigurd S. haft flera andra förtroendeupp-drag. Fullmäktige under ett tiotal år i Hedemora landskommun och engagemang i ortens arbetarekommun är några uppdrag liksom insatser i såväl idrottsföreningen som Folkets husföreningen – och långt tillbaka i tiden när dansbanan på Knåsen var igång, då som festkommiterad.

Egnahemmet i Solhaga, ett av de allra först uppförda i området, ägnades stor omtanke och en och annan sommartripp till sommarstugan i Norn kom alltid till stånd trots omfattande fackligt och ideellt arbete.

Sigurd Sundström avled år 1980, 72 år gammal.