Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Makarna Helmer & Ruth Sundström

Makarna Helmer & Ruth Sundström

Ruth & Helmer Sundström

Ruth & Helmer Sundström

Personalia:
Helmer f. 29 mars 1898, d. i januari 1986
Ruth (född Norlander) f. 4 januari 1901, d. juli 1974

Smeden Helmer Sundström gjorde sin sista arbetsdag i augusti 1965, en karriär var till ända efter 54 års plikttroget arbete. Redan som elvaåring stiftade han första bekantskapen med Bruket.

Till en början jobbade Helmer vid dåvarande sågen men kom snart nog till smedjan, utbildades till klensmed senare även till hejarsmed. När smidestillverkningen lades om i början av 1950-talet lämnade han smedjan för arbete de sista tiotalet åren i valsverket respektive på manufakturavdelningen.

Helmer Sundström och hans maka Ruth bodde i Solhaga i sitt egnahem som uppfördes sommaren 1930. Hus och trädgård sköttes med största omsorg och framstod som något av ett mönster i dåvarande villaområdet.

Helmer och Ruth hade fyra barn, dottern Ingegärd och sönerna Owe, Bo och Kjell.