Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Eric Stigers gillade allt som hörde skogen till

Eric Stigers gillade allt som hörde skogen till

Eric Stigers

Eric Stigers

Hemmansägare Eric Stigers föddes på Stigersgården i Bya, en gård som funnits i släktens ägo sedan 1600-talet. Året skrevs till 1911. Det föll sig också helt naturligt att han sedermera övertog skötseln, vilket borgade för en genuin fortlevnad och utveckling av rörelsen.

Eric var en av de första i bygden som började med kreaturslöst jordbruk, en inriktning som så småningom vann allt större respons. Även skogsbruket låg honom varmt om hjärtat. Det var bl.a. under otaliga promenader i skog och mark som tillsyn och vidare åtgärder planerades.

Någon föreningsmänniska av större omfattning var inte Eric Stigers — därtill räckte inte tiden till. Trots detta satt han bl.a. ändå i styrelsen för Hedemora Sparbank och i Dalarnas Nya Brandstodsbolag.

Vi minns byabonden som en mycket rejäl och aktad person som verkligen hade gott fotfäste i sin näring, med andra ord båda fötterna på jorden! Han månade om gamla traditioner och såg till att den gamla släktgården levde vidare.

Eric Stigers gick bort 1999, åttioåtta år gammal.