Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Gustaf Stenström – bruksveteran, men född i Närke

Gustaf Stenström – bruksveteran, men född i Närke

Gustaf Stenström

Gustaf Stenström

Gustaf Stenström hade ett arbete som han var ensam om inom Wikmanshytte Bruk. Han var nämligen vedgårdsförman, en arbetsplats som förr i tiden återfanns invid dåvarande snickarverkstaden. Gustaf var en person med stort ordningssinne och stor pliktkänsla. I modernt språk kan vi kalla hans titel för serviceman då kontaktnätet mot snart sagt alla anställda var stort och intensivt. ”Stenström på ve´gårn” skötte sitt jobb mönstergillt.

År 1878 kom Gustaf till världen, i Esberg-Sanna i Närke. Ungdomsåren tillbringade han emellertid i Målilla i Småland. Drygt 20 år gammal genomgick han Björka-Säby lantbruksskola i Östergötland och jobbade därefter som rättare på några platser. Och via Kloster i Husby kom han sedermera till Vikmanshyttan. Det hände år 1920. Fick omgående jobb och då alltså som vedgårdsförman, en syssla som varade till fyllda 75 år.

Gustaf Stenström omhuldade sin stuga i Västanå och det blev därför inte så mycket fritid över för annat. På äldre dagar – och speciellt sedan hans hustru hade gått bort – skötte han ensam hushållet.

De sista åren tillbringade han Dalkarlsbo, ålderdomshemmet som fanns i Ingvallsbenning. Gustaf Stenström avled 86 år gammal i augusti månad 1964, ytterligare en av gamla arbetarstammens representanter fanns inte längre.