Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Nils Söderman – först reparatör, sedan kontorist

Nils Söderman – först reparatör, sedan kontorist

Nils Söderman

Nils Söderman

Nils Söderman kom från Söderfors bruk och var alltså upplänning till börden. Han föddes mitt under brinnande första världskrig, år 1917. I ungdomen jobbade han vid Arvid Sundkvists skofabrik och via en kortvarig anställning i Uppsala vid Stål & Maskin kom så Söderman som 20-åring till Vikmanshyttan.

Här anställdes han som reparatör. I mitten av 1940-talet, då hårdmetallverket startades, var han bland annat med om att montera upp och installera alla maskiner.

1948 bildades företagsnämnden vid Wikmanshytte Bruk. Nils blev en av de första ledamöterna och dess studieorganisatör i dryga tio år.

1962 bytte Nils arbetsuppgifter och kom att syssla med nyanställningar, introduktion och utbildning som kontorist på personalavdelningen.

Också ortens konsumförening hade glädje av hans tjänster, då Nils satt som medlemsråd i ett 20-tal år. Vid CRU-loppet på skidor verkade han som funktionär. Avkoppling och förnöjsamhet fann Nils med familj annars i sommarstugan vid Gessan.

Hedersmannen Nils Söderman gick bort år 1995.