Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Albin Segelström – tillhörde hemvärnets vikmanshyttekompani

Albin Segelström – tillhörde hemvärnets vikmanshyttekompani

Albin Segelström

Albin Segelström

Tjugo år gammal kom Albin Segelström till Vikmanshyttan. året var 1918. Han var född i Västanfors, där han också tillbringade uppväxtåren. Första världskriget hade satt rejäla spår på rådande arbetsliv men också på alla sociala förhållanden. Kort sagt, ynglingen Albin S. liksom många, många andra hade en kämpig tid framför sig.

Men han hade tur och fick jobb direkt vid ankomsten till Bruket, vid den ännu verksamma sågverksrörelsen. När sågverket lades ner kom han till varmvals-verket som valsare. Karriären avslutades som förste ställare, vilket vittnar om gott yrkeskunnande och stor pliktkänsla.

Albin Segelström var en inbiten hemvärnsman och tillhörde vikmanshyttekompaniet under lång tid, bland annat som kompaniadjutant. Han var dessutom initiativtagare till uppförandet av dåtidens hemvärnsgård. Till fritidssysselsättningarna hörde också jakt och fiske.

Albin Segelström blev 66 år gammal, avled år 1965.