Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Harald Schram – brukskamrer i tre decennier

Harald Schram – brukskamrer i tre decennier

Vikmanshyttans meste brukskamrer hette Harald Schram. Han var verksam på Bruket under fyra årtionden, varav 31 år som brukskamrer.

Harald S. var brukspojke, född år 1878 och uppvuxen vid Mackmyra bruk där fadern var förvaltare. Efter utbildning vid Gävle borgarskola blev han redan 1897 bok-hållare vid Kungsgården och kom året därpå till Forsbacka järnverk.

Till Vikmanshyttan flyttade han år 1903, arbetade första tiden som bokhållare under dåvarande arbetsgivaren Larsbo-Norns AB. Efter några år befordrad till kassör tillträdde han år 1912 den lediga kamrerbefattningen – en syssla som han med bravur och stor pondus skötte i drygt tre decennier. Från 1922 i Wikmanshytte Bruks regi.

I hans förtjänstfulla chefsutövning, berättas det, ingick med åren ett stort per-sonintresse och ett humanitärt drag i bruksbefolkningens intresse. I tjänsten var han synnerligen noggrann och plikttrogen, egenskaper som var utmärkande för ”de gamla bruksherrarna” när de var som bäst…

Inom det kommunala livet (i Hedemora socken) deltog Harald Schram med stor framgång, ledamot i kommunalfullmäktige i många år, i kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse, vidare i taxeringsnämnd och sedermera som väl fungerande revisor.

Som gammal försvarsvän och skytteintresserad medverkade han aktivt i ortens och bygdens sammanslutningar, i både skytteföreningen som ordförande och för landstormsrörelsen och hemvärnet.

Hösten 1943 blev Harald Schram pensionär, bosatte sig i Hedemora. Han fick under knappa tolv år njuta av den ökade fritiden. Våren 1955 gick den gamle brukskamreren bort.