Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Axel Sandberg – följde sönernas framgångsrika idrottande

Axel Sandberg – följde sönernas framgångsrika idrottande

Axel Sandberg

Axel Sandberg

Axel Sandberg, ånghammarsmed på bruket, var upplänning till börden. Han föddes 1872 på Gimo bruk.

Till Vikmanshyttan kom Sandberg vid 29 års ålder och det blev smedjan som han ägnade hela sin vikmanshyttetid. Han smälte väl in i rådande arbetsliv och bland arbetskamrater och bruksledning respekterades Axel som en duktig och arbetsam medarbetare.

I den sandbergska familjen fann tio barn. Bland sönerna fanns ett stort och brett idrottsintresse som skapade god sammanhållning och stor harmoni. Fader Axel var naturligtvis deras ständige supporter.

I övrigt kopplade Sandberg gärna av med en fisketur och göromålen i vedboden var både nödvändiga och avstressande.

Axel Sandberg gick ur tiden 88 år gammal, år 1960.