Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Martin Sälgström –”musikalisk fågelälskare m.m.”

Martin Sälgström –”musikalisk fågelälskare m.m.”

Martin Sälgström

Martin Sälgström

Endast fjorton dagar gammal kom Martin Sälgström tillsammans med familjen till Vikmanshyttan – från Säter – och blev brukssamhället troget hela sin 80-åriga levnad.
Födelseåret var 1903.

Redan i 13-årsåldern kom Martin till bruksindustrin, till smedjan som regulerare, förstås inget önskejobb för en tonåring men det gällde att ”bita i” och ställa upp på de sedvänjor som då rådde i arbetslivet. I början av 1920-talet arbetade han som härdare en tid, senare som valsverksarbetare men hittade snart rätt sysselsättning som synare. Där blev han kvar i hela 44 år.

Martin Sälgström förknippade vi med ortens musikliv. I yngre dagar var han aktiv musiker i Stråkorkestern och Musikkåren. Han ingick också i den välkända dansorkestern Crescendo.

Martin S. tillhörde också det en gång så aktiva hemvärnet. Han var dessutom en stor djurvän och hade som specialintresse fåglar. Till denna hobby hade han införskaffat ett flertal fågelskivor och faktaböcker för att kunna öka kunskaperna innan de ofta förekommande utflykterna i skog och mark tog vid.

Ett drygt halvsekel blev Martin Sälgströms arbetsgärning, närmare bestämt 54 tjänsteår. Pensioneringen ägde rum uti augusti månad 1970. Den sympatiske och omtyckte brukskarlen gick bort år 1982.