Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Axel Romlin – en fodermarsk att lita på…

Axel Romlin – en fodermarsk att lita på…

Axel Romlin

Axel Romlin

Axel Romlin var en aktad representant för den gamla arbetarstammen i Vikmanshyttan, en inte enbart duktig arbetsmänniska, utan också en person med stora humanistiska egenskaper. Aldrig ett ont ord om jobbet eller om sina medmänniskor kom över Romlins läppar. Arbetet var ett livsvillkor för honom och ordning och reda var ett A och O.

Axel Romlin föddes i december månad 1878 i Säters socken och redan i ungdomen arrenderade han ett torp i Nisshyttan.

År 1920 kom Axel till Vikmanshyttan och tog anställning som jordbruksarbetare under Wikmanshytte bruk. Han sysslade i huvudsak med skötseln av brukets hästar. Hans titel var fodermarsk. För Romlins del inträdde pensioneringen i mitten av 1950-talet. I Byn, närmare i Hammarströms, bodde han i sin lägenhet.

Hedersmannen som alltid hade en viss klockarkärlek till ortens idrottsutövare gick bort i slutet av år 1962. Han blev 84 år gammal.