Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Sten Persson – mångsysslare som klarade det mesta

Sten Persson – mångsysslare som klarade det mesta

Sten Persson

Sten Persson

Sten Persson i Jälkarbyn var inte rädd för att prova på ”lite av varje” när det gällde olika arbetsuppgifter som kom i hans närhet. Och på fritiden gillade han pula med grannars och vänners bilar som behövde repareras. Traktens bönder hade också god nytta av Perssons färdigheter när underhåll och reparationer av deras maskinpark påkallades.

Låt oss emellertid börja från början. Sten Persson föddes år 1905 i trakten av Linköping men flyttade i mycket unga år med familjen till Värmland, närmare bestämt Molkom där fadern jobbade som skräddare. Till våra trakter kom han på 30-talet och fick genast arbete som busschaufför hos Åbergs lokaltrafik. Där stannade Sten P. i tre år och i en lika lång period därefter skötte han vaktmästeriet i det då nyligen uppförda Folkets hus i Vikmanshyttan. I början av 40-talet och fram till år 1947 jobbade han sedan som reparatör inom vikmanshytteindustrin.

Inte nog med detta, sedan följde arton år som verkstadsarbetare på GDG-garaget i Hedemora. Karriären avslutades med förnyad kontakt med Bruket och denna gång knuten till mekaniska verkstaden. Pensioneringen skedde i december 1971.

Sten Persson fann sig väl till rätta i vår bygd redan från första stund och blev därigenom trogen Vikmanshyttan och bostaden i Jälkarbyn. Fritiden ägnade han, förutom ovannämnda sysselsättningar, åt att fotografera och läsa. Böcker och tidningar skänkte honom god avkoppling.

Vi kommer ihåg denne händige gentleman med ett alltid genomtänkt handlande, kanske inte så talför alla gånger men en mångsysslare till person.
Sten Persson dog i mars månad 1983.