Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Rune Persson – öppen och pålitlig person – ”bästis bland kompisar”

Rune Persson – öppen och pålitlig person – ”bästis bland kompisar”

Rune Persson

Rune Persson

I slutet av augusti månad 1923 kom han till världen hos familjen Ida och Johan Persson i Jälkarbyn. Vi skriver här några rader om sonen Rune, nummer sex (och sist) i syskonskaran.

Jälkarbyn var vid denna tid en mäktig koncentration av lantbruk, ett riktigt jordbrukscentra. Det låg därför nära till hands att unge Persson efter avslutade skolgång började jobba på Wikmanshytte Bruks lantbruk.

Men Rune bytte snart nog inriktning. Han blev en av dåtidens brukschaufförer. Eftersom han ännu inte hade åldern inne (endast 17 fyllda ) behövdes dispens för att ta nödvändigt körkort. Kollegan hette förresten Kusk-Åke Johansson- och som ett kuriosum ska nämnas, att Rune och Åke med familjer senare i tiden blev husgrannar i Solhaga, på Sommarvägen. En ren slump förstås…

Efter värnplikt och beredskap återvände Rune till Vikmanshyttan.

Två viktiga årtal i Rune Perssons livshistoria följer:

år 1945 gifte sig han med Anna-Greta Johansson från

Västerby. De fick så småningom tre barn, Ulla, Lars och

Lennart. Den andra milstolpen sattes när egnahemmet

uppfördes i Solhaga, som redan nämnts. Året var 1950.

Efter ytterligare några år sadlade Rune P. om, han fick nämligen anställning på brukskontoret. Efter en tid fick han ansvaret för försäljningens faktureringsavdelning. Karriären avslutades som planerare, detta skedde sedan Wikmanshytte Bruk övergått till Specialstålverken i slutet av 1960-talet.

SOCIAL MED STORT IDROTTSINTRESSE

Rune Perssons fritid innehöll under åren en rad aktiviteter. Några år under nyssnämnda 60-tal verkade han som lokalreporter för Dalademokraten, var en av de drivande krafterna bakom valborgsmässofirandet i Solhaga och Källhagsloppet på skidor för områdets knattar fick också hans tjänster.

Och som sagt, idrottsintresset hos Persson fanns där alltid. Som exempelvis hans engagemang när Tennisklubbens andra tennisbana kom till, var dessutom klubbens kassör i flera år – och aktiv utövare av den vita sporten på äldre dagar. Aktiv även som sekreterare i ortens Föräldraförening vid bruksskolan, kan noteras.

Det verkade alltid att Rune P. hade lätt för sig i det han företog sig, allt från egna studier i yngre år till senare i livet. Hans diktande förmåga kommer flera av oss särskilt ihåg. Det blev hundratals lokala visor att användas vid födelsedagskalas, idrottsavslutningar m m. Många, många alster bar signaturen Persson. Han var helt enkelt en rim-mästare!

Efter makan Anna-Gretas bortgång 1978 bodde Rune kvar i Solhaga, flyttade emellertid i början av 1990-talet till Säter. I slutet av decenniet drabbades han av sjukdom, han avled 2006, 83 år gammal.

En mångårig vän och hedersman fanns inte längre. Men ett starkt minne av honom lever kvar!