Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Hjördis Persson, en hantverkare av stora mått

Hjördis Persson, en hantverkare av stora mått

Hjördis Persson

Hjördis Persson

Hjördis Persson, föddes som Norgren i Stjärnsund år 1912. Familjen flyttade ofta dit arbete erbjöds fadern Sixten, bl.a. till Grytnäs i början 1920-talet och sedan till Östansjö. Fadern var kolare men skiftade mellan en rad olika arbetsuppgifter under årens lopp, som dottern Hjördis sa: ”Min far var en tusenkonstnär”.

Också Hjördis fick tidigt bidra till familjens försörjning, till en början hos släktingar men senare i huvudstaden med angränsade förorter, exempelvis i Sundbyberg. Hos de välbärgade familjer hon tjänade var arbetsdagarna många och långa.

Tillbaka i Dalarna och Hedemora fick Hjördis jobb som husa i doktor Valdemar Olssons familj. Det blev också ett par års arbete på Herrgården i Vikmanshyttan hos disponent Arvid Olssons familj, innan egen familj bildades. Maken Karl Arnold Persson och Hjördis slog ihop sina påsar 1939.

Hjördis var alltid en utåtriktad person. Det kommunala engagemanget visade sig i såväl skolstyrelse där hon satt i 14 år, som i kulturnämnden där hon deltog under 7 år. Hjördis kom också ganska snart med i ortens Kvinnoklubb där hon under flera år tillhörde styrelsen.

Många synbara bevis på Hjördis händiga handlag gavs under årens lopp. Hon vävde, stickade, broderade och målade porslin. Ibland deltog hon även i olika utställningar. Med stigande ålder blev rörligheten alltmer begränsad men det fungerar ju ibland bra att sitta stilla och vara aktiv!

Hjördis Persson gick bort 2010.