Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > August Persson – mångkunnig föreningsmänniska & musiker

August Persson – mångkunnig föreningsmänniska & musiker

August Persson

August Persson

August Persson var verkligen en fin representant för dåtidens liv och leverne. En plikttrogen och idog arbetsmänniska och därtill engagerad med många hedersuppdrag i en lång rad föreningar. Tillika en glad och eftertraktad underhållare…

Född den 10 april 1877  i Norn, där han också tillbringade barn- och ungdomsåren. August fick, liksom många kamrater, tidigt bidra till familjens försörjning. När hyttverksamheten blåstes ner i Norn kom arbetsplatsen att bli den nystartade hyttan i Vikmanshyttan. Och här blev August en respekterad järnbruksarbetare.

August var berikad med många drivkrafter. Han ville gärna vara med och påverka, hjälpa till och skapa olika möjligheter  för en drägligare tillvaro. August skrev dagbok under många år, närmare bestämt mellan 1911 och 1960. Det är mycket intressant läsning att följa både vardag och helg, i glädje och motgång. I dagboken kan man exempelvis läsa att en årslön under andra hälften av 1930-talet låg mellan 2600 – 2900 kronor. Den genomsnittliga timlönen hamnade på 1.20 till 1.40 kronor.

Föreningsmänniskan August Persson, i sammandrag:
• aktiv i Konsumtionsföreningen i Norn
• kassör i Vikmanshyttans arbetarekommun från slutet av 1910-talet och större delen av 20-talet
• satt i det första kommunalfullmäktige i Hedemora socken
• involverad i livsmedelsnämnden under krisåren
• kassör i Folkets husföreningen under hela 1930-talet
• styrelseuppdrag som kassör och v. ordförande i Metallavdelningen
• god musikant och kompositör

August Persson gick bort den 26 juli 1960.