Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Viktor Malmberg – förvalsare i 35 år

Viktor Malmberg – förvalsare i 35 år

Viktor Malmberg

Viktor Malmberg

Viktor Malmberg kom till världen under 1900-talets första år, han var infödd bruksbo. Redan som 14-åring anställdes Viktor M. på vikmanshytteindustrins lantbruk. Gjorde i ungdomen ett par avstickare från bruket – arbetade som kolare i Emådalen och tillbringade en kortare sejour i Fagersta.

Malmberg har tjänstgjort som förvalsare i varmvalsverket under en lång räcka av år, nämligen i imponerande 35 år med samma arbetsuppgifter. Han avslutade sin arbetsgärning som förrådsman. I april månad 1967 gick Malmberg i pension.

Sommarstugan vid Stora Norn hörde till ständigt återkommande utflyktsmål, visiterna var en lisa för det annars hårda arbetslivet.

I ungdomen blev det en hel del idrottande för Viktor Malmbergs del. Och spänsten satt verkligen i långt upp i åren.

Åttiofyra år gammal gick bruksveteranen Malmbergs Viktor bort, år 1984.