Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Hjalmar Lundgren – en av initiativtagarna till ortens hemvärn

Hjalmar Lundgren – en av initiativtagarna till ortens hemvärn

Hjalmar Lundgren

Hjalmar Lundgren

Hjalmar Lundgren var norbergspojke från börden, född 1901. I tonåren flyttade han emellertid med sina föräldrar till Hörken där han som 16-åring började som hyttarbetare. Sex år senare återfanns Hjalmar i Hällefors, i martinverket som förman.

År 1938 blev smältarbasen Lundgren vikmanshyttebo. Och fortsatte på sin yrkesbana som ugnsförman i martinen. Han hade den befattningen i omkring två decennier medan han de sista åren före pensioneringen år 1966 tjänstgjorde i såväl valsverk och transportavdelning.

Under hälleforstiden var han fackligt engagerad, både som martinklubbens ordförande och styrelseledamot i SALF:s lokalavdelning. I Vikmanshyttan fungerade han som kassör i lokalföreningen.

Hjalmar Lundgren tillhörde hemvärnskompaniet i Vikmanshyttan, var med om att bilda detsamma och var dessutom gruppchef i flera år. För övrigt ägnade han sin fritid till många avkopplande fisketurer i omgivningarna.

Hjalmar Lundgren avled år 1978.