Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Axel Lindström – föreningslivet låg honom varmt om hjärtat

Axel Lindström – föreningslivet låg honom varmt om hjärtat

Axel Lindström

Axel Lindström

Axel Lindström var en av de många som blev Vikmanshyttan troget i alla levnadsår. År 1885 kom Axel till världen. Och liksom många, snart sagt alla, av hans jämnåriga under uppväxttiden blev det tidigt tal om att göra rätt för sig, levebrödet förtjänade han till en början på Wikmanshytte Bruks lantavdelning.

Verksledningen på Bruket uppmärksammade snart den ambitiöse ynglingen Axel Lindström och jobb ordnades. Samhörigheten bland bruksungdomarna och naturligtvis möjligheten till en relativt högre lön lockade. Och det blev en extra lång arbetsgärning – i hela 55 verksamhetsår noterades för hedersmannen Lind-ström.

Tack var ett gott omdöme och känt rättspatos knöts Axel L. tidigt till ortens

föreningsliv. Han blev en av förgrundspersonerna när den första ungdoms-klubben bildades och när grunden till den lokala metallavdelningen lades var Lindström en av initiativtagarna. Många års sysslor, bland annat som sekreterare följde – år 1957 blev han avdelningens hedersmedlem. Han var också engagerad i Vikmanshyttans arbetarekommun.

År 1964 gick Axel Lindström ur tiden.