Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Albin Lindström – ett trettiotal år i bruksbornas tjänst

Albin Lindström – ett trettiotal år i bruksbornas tjänst

Albin Lindström

Albin Lindström

Albin Lindström var vikmanshyttesonen som provade på en hel del sysselsättningar och utbildningar i ungdomsåren innan han för gott blev trafikbilägare i Vikmanshyttan. Jo, den gamla titeln löd så, i dag säger vi väl taxiägare. Han var infödd bruksbo, födelseåret var 1895. Albin började sitt aktiva yrkesliv som slipare i ”verket” – det var förresten samma arbetsuppgifter som far sin innan densamme blev hemmansägare i Granbo.

Åren 1915 – 16 ägnade Albin åt utbildning, vid Brunnsviks folkhögskola. Bland den vinterkursens elever fanns många anhängare av ”jordbruksaposteln” J.P. Rösiö. Omgivningen påverkade även den unge vikmanshyttegrabben och efter Brunnsvik följde studier i Rösiöskolan åren 1918 – 19. Efter skoltiden praktiserade Lindström jordbruk något år i Danmark, kom sedan som jordbruksrättare såväl i Ångermanland som Gästrikland, i senare fallet i Kungsgården utanför Gävle.

Men inte nog med detta, Albin Lindström var en nyfiken och framsynt person som inte var rädd för att prova andra yrkesinriktningar. Hör här: som grovplåtslagare i Södertälje, trädgårdsarbetare i Sävstaholm invid Vingåker samt hemma på fars gård i Granbo. När Albin Lindström tyckte sig ha skaffat sig tillräckligt med livs- och yrkeserfarenhet startade han droskrörelse i Vikmanshyttan. Ett lappkast kan kanske någon tänka men väl genomtänkt av Lindström själv. En yrkesbana som började året 1926 och höll på fram till 1958. Personligen var han redbarheten personifierad och i sin tjänst varmt uppskattad, säker och samvetsgrann som han var i sin utövning.

Albin Lindström var en sann nykterist. Ägnade många år åt föreningslivet inom NTO Templet Wiktoria i Granbo. Detta engagemang tog sin början år 1917 och med tiden beklädde han åtskilliga poster inom templarstyrelsen, både som ordförande, sekreterare respektive kassör. Han hann även ta distriktsgraden inom NTO:s daladistrikt, var utöver detta verksam inom Motorförarnas nykterhetsförbund. Vi vill också nämna Lindströms medverkan inom kyrkan som kyrkofullmäktige i ett par perioder. Han närde dessutom stort studieintresse som bland annat resulterade i att han per korrespondens lärde sig stenografera.

Efter uppnådd pensionsålder flyttade han till Hedemora. År 1979 avled hedersmannen Albin Lindström, åttiofyra år gammal.