Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Axel Larsson – skogs- & vedgårdsarbetare

Axel Larsson – skogs- & vedgårdsarbetare

Axel Larsson

Axel Larsson

Axel Larsson var född år 1882 i Stora Tuna och kom i barndomen till Norns bruk. I slutet av 1940-talet flyttade han till Vikmanshyttan och med undantag av en tvåårsperiod i Horndal arbetade han hela tiden åt Wikmanshytte Bruk.

Redan vid 13 års ålder fick Axel tillsammans med sin farfar göra de första arbetsdagarna i skogen. Det blev sammanlagt 37 skogsår. Huggningen blev den huvudsakliga sysslan men det gällde även kolning och flottning vid några tillfällen.

År 1948 kom Axel Larsson till Vikmanshyttan, arbetade först i hyttan och martinen. En tid var hårdmetallverket hans arbetsplats.

Efter bland annat en ”utflykt” till Horndal ett par år återkom Axel till Vikmanshyttan och sysselsatte sig med vedkapning och klyvning på vedgården i Vikmanshyttan.

Att fiska var fritidssysselsättningen för Axel Larssons vidkommande. De sista åren ägnades i Grannbo ”åt lugnan ro…”.

Axel Larsson gick bort år 1960