Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Einar Klarquist – orsakarl som blev stålverksarbetare

Einar Klarquist – orsakarl som blev stålverksarbetare

Einar Klarquist

Einar Klarquist

Einar Klarquist var till börden en genuin dalkarl (eller dalmas om vi så vill), född i Orsa i december månad 1908 men uppväxt i finnmarken – först i Västbacka, sedan i Jomasbacken och vidare i Fågelsjöby. Och sålunda var det helt naturligt att hans utkomst var att hämta som skogs- och vägarbeten. Arbetsgivaren hette Domänverket.

Men i slutet av 1940-talet, närmare bestämt 1947, flyttade familjen Klarquist söderöver, till brukssamhället Vikmanshyttan. Där kom han att stifta kontakt med för honom helt nya arbetsuppgifter, han blev ju stålverksarbetare. Första tiden var han synare i varmvalsverket men övergick senare till färdigställningsverket där syning och riktning stod på arbetsprogrammet. Under ett kvarts sekel tjänade han bruksindustrin.

Orsakarlen var en händig person. Han var inte rädd för att hugga i om så behövdes, vilket bevisas av hans färdigheter i att laga skor och laga mat. Han var också en entusiasmerad amatörfiskare men avkopplingen kunde även bestå av några timmars kortspel. När barnbarnen kom till världen fick Einar Klarquist ägnade han dem mesta fritiden.

Einar Klarquist gick bort år 1994, 86 år gammal.