Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Sme-Nils Karlsson – en samhällets beskyddare & stöttepelare

Sme-Nils Karlsson – en samhällets beskyddare & stöttepelare

Sme-Nils Karlsson

Sme-Nils Karlsson

Han var bördig från Norns bruk, den gode smedättlingen Nils Karlsson – son till mästersmeden Karl Johan Karlsson. Kom till Vikmanshyttan när hyttan i Norn blåstes ner. Då hade den 14-årige nornpojken redan provat på att arbeta i torvmossen.

Men i Vikmanshyttan blev han första tiden släggdräng åt sin far och efter en tid regulerare. De dåliga tiderna med permitteringar och annat elände som följd gjorde att Nils sökte jobb på annat håll. Jobbade en tid vid Avesta järnverk men återvände till Vikmanshyttan och blev valsverksarbetare, sedermera reparatör.

Nils Karlsson var en ambitiös föreningsmänniska, bland annat

• en av de drivande krafterna bakom Folkets hus tillkomst
• arbetade i många år i dess nöjeskommitté
• flera goda insatser i ortens föreläsningsförening som kassör
• fungerade som sekreterare en följd av år i Metallavd. 188

Om vi sammanfattar Nils Karlssons fritidsengagemang blir slutsatsen följande: ett handlingskraftigt och framgångsrikt arbete för samhällets välgång och vidareutveckling.

Nils Karlsson lämnade jordelivet år 1994.