Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Frans Karlsson – turbokarl med stort idrottsintresse

Frans Karlsson – turbokarl med stort idrottsintresse

Frans Karlsson

Frans Karlsson

Frans Karlsson, som var född i Turbo, arbetade hela sitt aktiva liv under Wikmanshytte Bruk. Redan i 14-årsåldern kom han i kontakt med bolaget. Längsta tiden jobbade han som värmare i varmvalsverket. Frans var känd som en mycket duktig arbetsmänniska.

Alltsedan ungdomen var han intresserad av idrott och då främst fotboll. Han deltog aktivt i IK Grims fotbollselva och på 1950-talet var han framgångsrik lagledare för vikmanshyttefotbollen.

Schack hörde också till Karlssons fritidsintressen och han tillhörde bruksklubben under ett par decennier.

Frans Karlsson gick bort år 1970, 57 år gammal.