Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Engelbert Karlsson arbetade hela 66 år

Engelbert Karlsson arbetade hela 66 år

Engelbert Karlsson

Engelbert Karlsson

Engelbert Karlsson tillhörde Vikmanshyttans gamla fina ”smedadel”. I fråga om tjänsteår hade han rekordet: 66 slitsamma men också stimulerande aktiva år.

Det rådde långt ifrån några sötebrödsdagar på Norns bruk 1877, året då Engelbert föddes. Det var liv och rush under hans uppväxttid, riktiga glansdagar för bruket. Skolgången blev det sällan tid till och ännu mindre till lek och familjeliv. Vid åtta års ålder blev han postbärare och vid fyllda 15 tillhörde han körkarlarna. Hans präktiga och arbetsvilliga sätt gjorde att han redan 1895 upptogs till klensmed.

Vid den tiden hade vikmanshytteindustrin, och främst smedjan, ett rejält uppsving och Engelbert förflyttades dit. Sedermera blev han redskapssmed. I ett halvt sekel jobbade han i brukssmedjan i Vikmanshyttan.

Första tiden efter pensioneringen vistades han ofta sommartid i Norn. Packningen ordnades och bussen tog honom upp till de kända fiskevattnen. Det satt i ifrån ungdomen att försöka lura abborrarna och gäddorna i sjöarna kring Norn. Det blev också tid för hans andra hobbies, korgflätning och träsnideri. Under sista tiden utgjorde radion och dagstidningen fin-fin förströelse.

Engelbert var inte enbart en respekterad representant för smedyrket i Norn och Vikmanshyttan, utan var också en gladlynt, humoristisk och öppenhjärtlig brukskarl.

1964 gick Engelbert Karlsson på Tallgatan ur tiden.