Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Bertil Karlsson – gillade spela och underhålla

Bertil Karlsson – gillade spela och underhålla

Bertil Karlsson

Bertil Karlsson

Bertil Karlsson på Angersteinvägen hade ett viktigt och rogivande livselixir, hans största nöje utan konkurrens var när han fick ta fram sitt dragspel, träna, spela, sjunga och underhålla. Det blev också många tillfällen till detta under Bertils liv och leverne, till både helg och söcken.

Bertil var västmanlänning till börden, född hösten 1921. Han jobbade på olika jordbruk i omgivningen i ungdomen, redan från 14 års ålder. Han gjorde en avstickare till Söderbärke men kom efter en tid tillbaka till födelsebygden. Ett ”eget ställe” fanns också med i bilden. I slutet av 1940-talet bosatte han sig i Torsåker, fortfarande sysselsatt i ett bonderi.

1950 flyttade han till Vikmanshyttan. Han hade då fått sin livskamrat i vikmanshytteflickan Lisa, född Sälgström. Bertil började i valsverket och blev där kvar i alla år fram till pensioneringen. Jo, ett litet undantag kan noteras – ett par år då familjen bodde i Intrånget i Garpenberg.

Och så var det som redan nämnts, hans kärlek till musiken. Där kan man gott och väl mena att dragspelet återfanns i högsätet. Att underhålla ”alla som ville lyssna” var den ärlig karlssonsk devis. Det blev även en och annan egen komposition under årens lopp.

Musikanten Bertil Karlsson gick bort år 2008, i mitten av september månad – året då han senare skulle ha fyllt 87 år.