Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Martin Johansson – kopplade gärna av med att måla tavlor

Martin Johansson – kopplade gärna av med att måla tavlor

Martin Johansson

Martin Johansson

Martin Johansson var borlängepojke till börden, född under sista året av 1800-talet. Efter avslutad skolgång arbetade Martin en tid vid Säters kalkbruk. Därefter satte han sig återigen på skolbänken, en tvåårig utbildning i slutet av 1920-talet vid Vassbo lantbruksskola.

Det var dags för nya arbetsinsatser, bland annat som rättare vid ett gods i Horndal respektive By där han hade ansvaret för dåvarande ålderdomshems lantbruk.

Innan Martin Johansson flyttade till Vikmanshyttan i slutet på 30-talet hade han hunnit med en tjänst i västeråstrakten, på Lycksta gård. Jälkarby ladugård var hans arbetsplats som ladugådsförman. När så Bruket gick över till kreaturslöst lantbruk år 1947 fick Martin jobb i industrin, först en kort tid på byggnadsavdelningen sedan i varmvalsverket, i tur och ordning som inläggare och värmare samt materialman och slipkapare. I september 1966 var pensioneringen ett faktum.

Martin Johansson var en mycket händig man, intresserad av snickeri- och målningsarbeten. Och hans stora fritidsintresse var att måla tavlor. De flesta motiven hittade han ute i naturen men försökte sig också på porträttmålning. Otaliga vandringar var en fin inspirationskälla för den kreativa solhagabon.

Åttiofyra år gammal lämnade Martin Johansson detta jordliv, år 1983.