Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Gustaf Jernberg skar i trä

Gustaf Jernberg skar i trä

GustafJ ernberg

GustafJ ernberg

Att snida i trä var en fin fritidssyssla förr i tiden. Skaparglädjen var särskilt utmärkande för dessa personer med gott handlag och en stor portion tålamod. Oftast var det tal om att ”skära fram” skogens olika djur men det förekom också att diverse personligheter fick stå förebild för träsnideriet.

En av de framstående brukssnidarna var Gustaf Jernberg. Han inspirerades tidigt av sin svåger, snickaren och byggmästaren Emil Forsberg, som också var en flitig hantverkare. Det visade sig snart att Gustafs sinnelag och handlag passade väl in i sammanhanget. Många alster blev det under årens lopp och speciellt sedan han blev pensionär – då hade han hunnit fylla 69 år. Älgar och fåglar blev Gustaf Jernbergs älsklingsdjur i trä. Tack vare hans alltid stora givmildhet finns – än idag – hans alster lite varstans i vårt avlånga land, och till med i det stora landet i väster. Gustaf Jernbergs ”trä-saker” blev naturligtvis minnen för livet bland släkt och vänner!

GUSTAF JERNBERG
av genuin vikmanshyttesläkt, född år 1885. Han arbetade hela sin aktiva tid i bruksindustrin. Avled våren 1969.