Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Oskar Jansson – en man med mycket skiftande arbetsliv

Oskar Jansson – en man med mycket skiftande arbetsliv

Oskar Jansson

Oskar Jansson

Oskar Jansson var bördig från Skultuna. Han fick tidigt börja bidra till familjens försörjning. Efter anställning som formare vid Svenska Metallverken i Västerås kom han till Göteborg, strax före första världskriget.

I södra Sverige reste Oskar Jansson ett tiotal år omkring som sabelslukare. Det rådde hårda tider på nöjesfronten – ingen dans på rosor, precis. Strupen höll inte heller och följden blev att han var tvungen att sluta varieté. och cirkuslivet.

Och när 1920-talet ändades flyttade Oskar Jansson till Söderbärke och efter arbete i Fagersta, Smedjebacken och Nybergs gruvor kom han med sin familj till Vikmanshyttan. Det var år 1946.

Vid Wikmanshytte Bruk jobbade Oskar J. i varmvalsverket, första tiden som glödgare sedan i skrotlastningen. Han gick i pension i mitten av 1950-talet på grund av en olyckshändelse.

Fritiden ägnade Oskar J. åt aktiviteter i Frälsningsarméns säterkår. Av idrotten på orten var han också mycket intresserad.

Oskar Jansson gick bort 1960, 73 år gammal.