Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Anna och Oskar Holst bodde först vid Träfotbo, sedan i Gröna Lund

Anna och Oskar Holst bodde först vid Träfotbo, sedan i Gröna Lund

Anna Holst

Mor Anna Holst tillsammans med fem av barnen: döttrarna Vera, Tyra, Anna och Doris och sonen Gösta. Dottern Ester och sonen Georg fanns inte i livet när bilden togs.

Anna och Oskar Holst var ett strävsamt men lyckligt par, typiska representanter för arbetarsläktet i Vikmanshyttan under en tid som tillhörde nittonhundratalets första årtionden. Mor Anna födde sju barn, fem flickor och två pojkar. Familjen Holst bodde första tiden på Östra Nygatan men omkring 1920 blev adressen Gröna Lund. Det var den enda arbetarbostaden som låg på brukssidan av järnvägen.

Anna, född Grönvall, var säterflicka av börden, född i augusti 1877. Hade sina rötter i såväl Bispberg som Nisshyttan men kom från bostället i Lerviken till Vikmanshyttan. Husbonden Oskar var brukspojke, födelseåret var 1876, men rötterna återfanns långt tillbaka bland smeder i och runt Fagersta.

Mor Anna var en generös människa, liten till växten men stor personlighet och aktad bland vänner och bekanta. Hon hade förmågan att för det allra mesta få debet och kredit att gå ihop, även om det var knapert många gånger. Oskar jobbade i verket, var förste reparatör i valsverket, även han en respekterad och ansvarsfull. Han var inte rädd för att ta initiativ, vilket bland annat resulterade i försäljning av några av dåtidens veckotidningar – eller se till att bilda en förening för inköp och brukande av såg för förekommande vedleveranser.

Oskar Holst

Oskar Holst i ”jobbarmundering” tillsammans med arbetskompisen Verner Roos.

Oskar Holst var också en framgångsrik föreningsmänniska. Han var med om att bilda ortens Folkets husförening år 1907 och var dess sekreterare ända till och med 1925. Det blev ytterligare ett par styrelseår, tiden 1930-31. Vidare var Oskar intresserad av Föreläsningsföreningens verksamheter och var dess sekreterare år 1930. Också fackligt engagerad kan vi notera: vice ordförande i lokalavdelningen av Järn & Metall, åren 1910-11.

Samhörighet och gemenskap var viktiga ingredienser i dåtidens Vikmanshyttan, i början av 1900-talet Det kunde även ge sig uttryck i musikalisks sammanhang. I Mässingssexten (med nio medlemmar!) medverkade Oskar Holst tillsammans med arbetskamraterna Axel och Emil Elg, Fredrik Daneisson, Uno Berglund, Johan Gröning, Karl Karlsson, Dalvid Lindborg och Erik Ersson. Några år in 1910-talet uppstod Stråk-kapellet/ensemblen med Oskar ”inblandad” och tillskyndare.

Ett händelserikt liv tog sitt slut år 1948 för Oskar Holst. Pensionärstiden blev inte särskilt långvarigt men han kunde förstås glädja sig åt ett mycket aktivt leverne, Hustrun Anna tillbringade tiden på ålderns höst boende på pensionärshemmet på Tallgatan. Hon lämnade jordelivet i februari 1961.