Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Stig Holmgren – en kunnig och flexibel yrkesman

Stig Holmgren – en kunnig och flexibel yrkesman

Stig Holmgren

Stig Holmgren

I början av oktober månad 1924 kom Stig Holmgren till världen. Han kom ”i sällskap med” en bror, tvillingen Eric. Familjen Holmgren i Granbo (i Bergmansgården) var redan stor, hade nu blivit ännu större. Stig tillhörde den åttonde generationen i Vikmanshyttan.

Tretton år gammal började han arbeta hos olika bänder med bland annat gallring av rovor, höbärgning och skogsarbete. 17 år fyllda knöts han till stålindustrin, till bruksmedjan som släggare, regulerare, verktygssmed respektive värmare. Bruksarbetare var han i drygt ett och halvt decennium, slutade år 1957. En syssla som Holmgren skötte med ansvar och plikttrohet var postkörningen till Norns bruk.

Nyssnämnda år blev han lanthandlare under en treårsperiod och från 1960 och fram till pensionen ägde han Vikmanshytte-Taxi. Tillsammans med hustrun Anna fungerade taxitrafiken på utmärkt sätt.

Stig Holmgren var en stor naturmänniska och fritiden fick gärna innehålla utflykter till sommarstuga med dithörande närvaro i skog och mark. Jaktintresset hade han haft sedan ungdomen. En annan viktig ingrediens i hans fritidsintressen var engagemanget för hembygden. Stig hade en verkligt genuin hembygdskänsla som format sig till mycket arbete inom hembygdsföreningen (tillsammans med sin Anna föreningens första hedersmedlemmar) och i Bystugeföreningen i Granbo.

Stig Holmgren var alltid berikad med gott humör och hjälpsamhetslusta.
Stig gick bort 2015.