Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Eric Holmgren – en bruksbo med stort ”jävlaranamma”

Eric Holmgren – en bruksbo med stort ”jävlaranamma”

Eric Holmgren föddes i Granbo by 4 oktober 1924. Han och tvillingbrodern Stig var en del av August och Tekla Holmgrens stora familj med allt som allt fjorton barn. Som ung arbetade Eric i livsmedelsaffär i Gustafs, följt av några år som skogsarbetare.

Eric Holmgren

Eric Holmgren

År 1942 fick han emellertid anställning i smedjan vid Wikmanshytte Bruk, först som reglerare och sedermera som smed. Via arbete som tidsstudieman och trägna självstudier befodrades han till driftsingenjör på färdigställningsverket och knappt tio senare till dess avdelningschef.

1956 gifte sig Eric med Nordströms Rut och barnen Maria och Henric kom till världen några år senare.

Musiken var ett stort fritidsintresse, både som lyssnare och utövare. Eric spelade under många år fiol i Vikmanshyttans Salongsorkester. Under militärtjänstgöringen vid KA i Vaxholm hade han möjlighet att ta fiollektioner för ungerskfödde violinisten Endre Volf i Stockholm.

Salongsorkestern upplöstes så småningom och övrig fritidssysselsättning som djur och natur, jakt och jaktvård tog över mer och mer. Under en lång rad år var Eric medlem i Södra Dalarnas Naturvänner och tillägnade sig därigenom stora kunskaper om fåglar och fågelliv. Även i ortens jaktklubb var Eric länge en aktiv medlem. Vid en landsomfattande tävling genom Malma Jaktvårdsskola vann han titeln ”Länsmästare i jaktvårdskunskap” för dåvarande Kopparbergs län.

Den mycket aktive och vidsynte granbobon gjorde 1958 ett försök att berika traktens fauna genom att föda upp och plantera ut korenska mongolfasaner. Ett projekt som uppmuntrades av Dalarnas Jaktvårdsförbund och som Vikmanshyttans Jaktklubb bistod genom att upplåta lämpliga marker för utsättningen. Försöket misslyckades emellertid, bland annat på grund av att såväl rävar och katter, som människor gillade fasan som middagsmat.

Samma år, 1958, började också Eric bygget av ett fritidshus, avskilt beläget vid sjön Gloten. Dels för att få utlopp för sitt intresse och kunskap i byggandets konst, dels för att komma ännu närmare natur, sjö och skog, bär och svampmarker. Ett krävande arbete eftersom allt byggmaterial fraktades dit med traktor och vagn, förutom de sista två kilometerna som fick tas med roddbåt över sjön. Där tillbringades sedan mycken fritid med familj och vänner.

Efter nedläggning av den gamla stålindustrin var Eric Holmgren en av de verksamma vid omstruktureringen. Ännu en gång fick han utlopp för sitt ”jävlaranamma” och ambitionen att göra rätt för sig. Efter detta tänkte han gå i förtida pension men drabbades av sjukdom och avled 16 september 1981. Starkt lever dock ännu minnet av hedersmannen Eric Holmgren!