Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ludvig Hellström – provade på många sysslor

Ludvig Hellström – provade på många sysslor

Ludvig Hellström

Ludvig Hellström

Ludvig Hellström kom till världen i Söderbärke, vid kolartorpet Högberget tillhörande Larsbo-Norns AB, som arrenderades av föräldrarna. Året var 1889. I ungdomen fick han hjälpa till med att köra tackjärn från hyttan i Norn till båthuset vid Stora Norn för vidarebefordran till Larsbo, per pråm.

Senare flyttade Ludvig H. till Norn där han sysslade med timmerhuggning och flottning om somrarna. I början av 1940-talet flyttade han vidare, till Nyhyttan och 1946 blev han vikmanshyttebo efter att ha köpt ett egnahem i Solhaga.

Till en början återfanns Hellström på lantbruket men kom så småningom till valsverket och avslutade karriären som stålsynare.

Under sin norntid var Ludvig Hellström med om att bilda SSU-klubben där och var även dess ordförande i några år. Konsumentföreningens styrelse tillhörde han också liksom fackföreningen Skogs- och flotts lokalavdelning. I Vikmanshyttan ägnade han en hel del tid åt ortens hemvärnskår, under inte mindre än tjugo års tid.

Ludvig Hellström var en öppen och trivsam person och fick därför lätt många vänner. Han gick bort år 1975.