Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Herman Hellkvist – ”Mister Konsum” i Vikmanshyttan

Herman Hellkvist – ”Mister Konsum” i Vikmanshyttan

Herman Hellkvist

Herman Hellkvist

I Björneborg i Värmland föddes en pojke med efternamnet Hellkvist som senare döptes till Herman. Tilldragelsen skedde den 29 mars 1902.

Redan i 9-årsåldern flyttade han med familjen till Vikmanshyttan. Efter avslutad skolgång började Herman – som vanligt var för brukspojkarna – i industrin. Först på laboratoriet, blev senare gjuterihantlangare och avslutade industriarbetet som regulerare i smedjan.

Men 1919 bytte tonåringen Herman spår. Han knöts till Konsum, eller Kooperativa som det hette på den tiden, som expedit på gamla Ringen. När ortens verksamhet gick upp i Koop. Föreningen Södra Dalarna, drygt tio år senare, blev han butiksföreståndare i Turbo. Han tjänstgjorde också en tid i Finnhyttan men kom tillbaka till Vikmanshyttan i början av 1940-talet. Herman förestod bruksbutiken i 27 år tills han gick i pension 1967.

Intresset för och aktivt engagemang i ortens idrottsförening var starkt förknippat med Hermans person. Han var bl.a. aktiv  som friidrottare och styrelseledamot i VIF-styrelsen. Vidare hittade man honom som duktig sångare i Hembygdskören, liksom på en förtroendepost i dåtidens socialnämnd i Hedemora landskommun. Inte nog med detta, kooperatören Herman var också revisor för  hedemoraavdelningen inom Handels, i en lång rad av år.

Herman fick tyvärr inte njuta av pensionärslivet särskilt länge då han gick bort sommaren 1968.