Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > A.W. Heimer, den musikaliske överläraren

A.W. Heimer, den musikaliske överläraren

A W Heimer

A.W. Heimer

Anshelm Werner Heimer var en skolans man – men också en musikens och sångens företrädare. När den gamla brukshistorien skrivs får denne man, upplänning till börden, en framträdande plats under flera rubriker, bl.a. skolväsendet, musik & sång, ”socialt patos”. A.W. Heimer var minst sagt en färgstark person.

Heimer kom till Vikmanshyttan år 1921, samma år som han avlade organist- och kyrkosångarexamen. Dessförinnan hade han läst till folkskollärare och tjänstgjort i Grangärde (i fem år) samt i Rävemåla.

I Vikmanshyttan stannade Heimer i två decennier och fungerade som en vital och oomtvistad överlärare. Fritiden ägnade han mestadels åt dåvarande musik- och sångsammanslutningar som Musikkåren, Hembygds- och Barnkörerna.

Ett kuriosum: A.W. Heimer vann också på sin tid första pris i en tävling om tonsättning av Biskop Thomas frihetssång, i strid med omkring 900 konkurrenter.

Personalia: Född 1881 i Villberg i Uppland, tillbringade sin pensionärstid i Strängnäs och gick ur tiden 1963.