Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Einar Hansson – klarade av många förtroendeuppdrag

Einar Hansson – klarade av många förtroendeuppdrag

Einar Hansson

Einar Hansson

När verksamheten vid Hårdmetallverket inom Wikmanshytte Bruk startade vid årsskiftet 1946-47 var Einar Hansson den bruksanställde som först arbetade där. Hans uppgift bestod i att ta emot allt gods, maskiner och apparatur av olika slag som anlände till de tomma lokaliteterna. Sedermera blev Einar H. förste man på verksförrådet samtidigt som han under alla år skötte expedition och utlastning av hårdmetallprodukterna.

Einar Hansson var född i Jälkarbyn, där han också gjorde sina första arbetsdagar vid lantbruket. Några år jobbade han vidare på Stigersgården i Bya. Innan han år 1923 tog anställning vid stålverket hade han arrenderat ett par torvmossar i Tjärnan. I 24 år var han valsare i varmvalsverket och kom som vi redan nämnt till hårdmetallverket.

Einar H. var en starkt engagerad föreningsmänniska, satt i fullmäktige i inte mindre än fyra perioder och under samma tid även i nykterhetsnämnden. Vidare på Hanssons meritlista: omkring 20 år som kassör i arbetarekommunen, ordför-ande i egnahemsföreningen, sjukkontrollant åt sjukkassan, huvudman i Sparbanken och i styrelsen för bostadsrättsföreningen Wikmanshytte torg. Med mera, med mera…

Avkopplingen från såväl arbete som förtroendeuppdrag fick Einar Hansson med familj i sommarstugan vid Stora Norn.

Einar Hansson, som pensionerades i slutet av oktober månad 1966, gick bort år 1982.