Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Torsten Hammarström – några minnesord kring brukssonen

Torsten Hammarström – några minnesord kring brukssonen

Torsten Hammarström

Torsten Hammarström

(följande är hämtat från en dödsruna i lokaltidningen, daterad 15 mars 1947)

”Byggnadsingenjör Torsten Hammarström, Hallstahammar, avled i onsdags efter en längre tids sjukdom.
Hammarström, som var bördig från Vikmanshyttan, där han växte upp, hade till en början anställning på snickarverkstaden där och hade flera års praktik i snickarlära bakom sig då han efter studier vid Stockholms tekniska institut tog examen där.
Han kom sedan först till en stockholmsfirma och därefter till Hallstahammars Aktiebolag,
anställningen han innehade vid sitt frånfälle.
Den bortgångne var känd som en duktig och skötsam man. Vid sin bortgång var han endast 32 år.
Närmast sörjande är hustru och en son.

Den bortgångnes minne tecknas här nedan av en ungdomsvän:
Du är borta, Torsten, i Dina allra bästa år. Det är ett hårt slag för de Dina, liksom för oss Dina kamrater och andra vänner.
Från barndomen minns vi Dig som en av de allra största och starkaste av oss, och Du var omtyckt i kamratkretsen.,
ty Du var god och fridsam till Din läggning.
Du använde inte Din styrka till att kuva andra svagare.
Du växte upp till en sådan där präktig typ som man måste tycka om, lugn och säker, kamratlig.
På idrottsplatsen hade Du framgångar. Då Du nått en viss mognad önskade Du dig större uppgifter.
Jag minns hur Du en gång sade: nu skulle jag vilja sätta igång med någonting för att bli något!
Och Du tvekade inte länge. Du arbetade hårt och ambitiöst för att nå Ditt mål. Och Du lyckades, Du fick en god position.
Du blev omtyckt både av över- och underordnade, vilket ej var att undra på med Din yrkeskunskap och rättrådighet.
Då tiden var inne bildade Du eget hem, fick hustru och så småningom en liten son, allt såg ut att gå Dig väl i händer. Du hade framgång.
Och den var välförtjänt, jag tror ingen missunnade Dig den.

Men så kom den – sjukdomen. Den kom plötsligt och var obeveklig. När vi återsåg Dig hade redan liemannen satt sitt märke.
Och nu är Du borta. Men vi, Dina vänner och idrottskamrater skall ha Dig i ljust minne.
Vi skall minnas Dig med respekt och tacksamhet, vi gläds åt att Din plåga ej blev längre, Torsten, må Du vila i frid.
B.W.”

PS
Vi vill gärna göra ett litet tillägg till ovanstående text: Jo, Torsten Hammarström var en av allra framgångsrikaste slalomåkarna
inom idrottsföreningen när denna sport ”blommade ut” i Vikmanshyttan på 1930-talet.