Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ruth Hammarström – ordningsmänniska med gott sifferminne

Ruth Hammarström – ordningsmänniska med gott sifferminne

Ruth Hammarström

Ruth Hammarström

Brukskontoret från år 1939 hade varit i bruk knappa tio år då Ruth Hammarström anställdes vid Wikmanshytte Bruks försäljningsavdelning. Ett jobb som lagerbokförare (en syssla med gammal fin titulatur) kom hon att ägna sina tjänster i mera än två decennier. Det passade Ruth alldeles utmärkt, som han i handske, eftersom hon var en ordningsmänniska med utpräglat sifferminne.

Om vi börjar så att säga från början, då ska följande skrivas: hon var född år 1918 i familjen Morell i Jälkarbyn bland en syskonskara av fem, två flickor och tre pojkar. Det var ju en tid då man såg slutet av första världskriget med allt vad som kom krigssårens spår.

Ruth Hammarström var en öppen och social person, egenskaper som gjorde att hon fick många vänner i dåtidens bruksliv. Att spela bridge tillsammans med broder Erik var för henne en viktigt fritidssysselsättning liksom engagemanget i ortens scoutkår. Ruth var förresten med om att bilda vargungeavdelningen och en av ledarna.

När vikmanshytteindustrin stod inför den första strukturomvandlingen i modern tid (det vill säga i slutet av 1960-talet) var hon mer eller mindre tvungen att flytta till Söderfors, en händelse som inte föll särskilt väl ut ur hennes horisont.

Som pensionär slog hon sig ner i Västerås där brodern Helmer hade sin hemvist sedan tidigare.

Ruth Hammarström, denna minnesrika brukspersonlighet, gick ur tiden år 1998.