Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ernst Hammarström – Brukets meste snickare med tavelmålning som fritidssysselsättning

Ernst Hammarström – Brukets meste snickare med tavelmålning som fritidssysselsättning

Ernst Hammarström

Ernst Hammarström

Ernst Hammarström blev den siste i raden av bruksveteraner med den impo-nerande anställningstiden av 60 år. Pensioneringen ägde rum våren 1959.

Men låt oss börja från början. Ernst H. föddes i Ore år 1887 men kom i barndomen till Vikmanshyttan, varför han oftast nära nog räknade sig som infödd på bruket. Hammarströms farfar var masmästare i gamla hyttan. Redan i 11-års-åldern hade Ernst under sommarferierna kontakt med bolaget – arbetsplatsen var torvmossen. Det var ju brukligt p, den tiden att skolungdomen fick vara med i torvmossen och ”resa gubbar”. Jordbruket blev hans arbetsplats efter skol-gången.

Enligt gammal god sed skulle brukssönerna utbildas till samma yrke som faderns och Ernst utgjorde inte något undantag från denna ”regel”. Han blev så småningom ett med Brukets snickarverkstad där arbetsuppgifterna varierade från tid till annan. När hammartillverkningen var igång var huvudsysslan för hans del framtagning av hammarskaft, för att nämna ett exempel bland många… Heminredningsarbetena dominerade förstås under årens lopp.

Under en mellanperiod under 1910-talet var Hammarström sågverksförman på dåvarande vikmanshyttesågen. Sågningen ägde rum på vintrarna och under gynnsamma förhållanden sågades omkring 300 timmer per arbetsdag.

Ernst Hammarströms fritidsintresse nummer ett var att måla tavlor. Men även att sköta trädgården och utföra diverse snickerier hemmavid hörde också till fritiden. Sommarstugan i Gessan fick dessutom en hel del besök under årens lopp. Däremot var han aldrig någon inbiten föreningsmänniska men tillhörde sedan ungdomen ortens arbetarekommun och var en av de första organiserade medlemmarna i socialdemokratiska ungdomsklubben.

Ernst Hammarström lämnade detta jordeliv år 1963.