Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Anna Hammarström – respekterad ”samhällsbyggare”

Anna Hammarström – respekterad ”samhällsbyggare”

Anna Hammarström

Anna Hammarström

Anna Hammarström var den verkliga pionjären bland Vikmanshyttans föreningsliv och samhällsarbete. Hon var född och uppväxt i Enköping men flyttade snart hemifrån för att på egen hand söka sitt uppehälle som sjuksköter- skebiträde på Sabbatsbergs sjukhus och senare på Provisoriska sjukhuset i Stockholm.

År 1907 kom Anna H. till Vikmanshyttan genom att ha fått anställning hos dåvarande bruksdisponenten Bergendahl vid Vikmanshytte bruk.

Anna Hammarström var på många områden en verksam kraft, som försynt men klart och bestämt sade sitt hjärtas mening. Hon invaldes som enda kvinna i Hedemoras första kyrkofullmäktige och tillhörde senare kyrkorådet i flera perioder. Fru Hammarström tillhörde också förgrundsfigurerna i Röda kors- kretsen vilken hon var med om att bilda. Vikmanshyttans kvinnoklubb gav hon också sina tjänster och tillhörde klubbens första styrelse från år 1924.

Sömnad och vävnad var hennes stora hobbies. Revy- och teaterintresset fanns där också i många år med medverkan i ortens föreningars underhållsavdelningar.

Personalia: Anna var född 1888, var gift med snickaren Ernst Hammaström, boendes i Byn, Vikmanshyttan, död 1971.