Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Albin Gustafsson – älskade långpromenader och friluftsliv

Albin Gustafsson – älskade långpromenader och friluftsliv

Albin Gustafsson

Albin Gustafsson

Ännu en bruksveteran ska här dokumenteras, hans namn var Albin Gustafsson, bördig från Långshyttan.
Över ett halvt sekel, närmare bestämt 52 år, tjänade han Wikmanshytte Bruk.

Albin Gustafsson provade på – liksom många av arbetskamraterna – flera olika jobb under sin långa arbetsbana. Till en början var han regulerare i smedjan, blev därefter smältare i degelstålverket och när denna anläggning lades ner i mitten av 1940-talet fortsatte Albin G. som materialtransportör inom de olika tillverkningsenheterna. De sista fyra åren före pensioneringen år 1959 tjänstgjorde han som portvakt.

Fritiden ägnade Gustafsson gärna åt friluftsliv där långpromenader var en åter-kommande aktivitet.

Albin Gustafsson gick bort år 1963, 71 år gammal.