Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Vem kände inte igen – och kommer ihåg ”Perssons-mora” Anna Glad

Vem kände inte igen – och kommer ihåg ”Perssons-mora” Anna Glad

Anna Glad

Anna Glad

Till alla gamla strävsamma bruksbor under första delen av 1900-talet hörde onekligen Anna Glad, till vardags med smeknamnet Perssons-mora. Hennes efternamn skvallrar om härkomsten, från en soldatsläkt – ganska vanligt förr i tiden.

Anna var född år 1881 och levde större delen av sitt liv i Vikmanshyttan. I ungdomen träffade hon sin blivande make, jordbruksarbetaren Johan Persson. Återigen: av hennes efternamn vi läsa ut att det aldrig förekom något formellt giftermål men icke för ty blev det en stor och strävsam familj vad tiden led. Två flickor och fem pojkar, merparten aktiva bruksbor.

Familjen Persson-Glad kom flyttandes från Stjärnsund under andra hälften av 1910-talet, vid en tid på första världskriget hunnit sätta djupa spår i allt liv och leverne. Husbonden fick emellertid anställning vid lantbruket inom dåvarande vikmanshytteindustrin. Första bostaden bestod av en lägenhet på Smedgatan, sedermera i det gamla anrika flerfamiljshuset London.

Trots ett slitsamt och långt ifrån problemfritt liv behöll Anna sitt goda humör och ”jälvar-annamma”. Sina sista år, när hon väl blivit änka, bodde hon i gamla pensionärshemmet på Tallgatan.

Anna Glad gick bort år 1961,

(Ett litet kuriosa: Tre personer Astrid förekom i hennes liv – en dotter och två sonhustrur. Elofs Astrid, Manfreds Astrid och våran Astrid, så uttryckte Anna omgivningen…)