Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Jälkarby-Georg Persson – med berättarkonst som få

Jälkarby-Georg Persson – med berättarkonst som få

Georg Persson

Georg Persson

Georg Persson, som i dagligt tal fick heta Jälkarby-Georg, var som sig bör bördig från Jälkarbyn, den största byn i utkanten av gamla brukssamhället. Georg, som hade födelseåret 1902, tillbringade hela sin levnad i Vikmanshyttan.

I ungdomen arbetade han på lantbruket på somrarna, vintertid höll han till i skogen och vår och höst var arbetsplatsen förlagd till stålverket. Jälkarby-Georg var verkligen en utpräglad säsongsarbetare på denna tiden.

Under Jälkarbytiden var han med om att bilda en lokalavdelning av Lantarbetareförbundet, kallad Tjärnan/Vikmanshyttan nr 232. En kortare period knöts han till Södra Dalarnes Jernväg, som stationskarl.

I februari 1939 blev Georg P. definitivt kvar inom Brukets varmvalsverk, var förste man på slipavdelningen. År 1963 befordrades han till detaljplanerare i smedjan.

Under åren i valsverket deltog Jälkarby-Georg i fackföreningsarbetet, dels som sekreterare och andra perioder som kassör i valsverksgruppen. Därtill kunde han lägga en lång rad av år som skyddsombud.

Georg Perssons berättarförmåga var den allra bästa. Han hade inga som helst betänkligheter att återge sina ”öden och äventyr” under de gångna 54 åren i bruksbolagets tjänst. Sammanfattningsvis kan sägas att han fick vara med om en tid då det mesta hade förändrats – och det mesta till det bättre. Tack vare framåtanda och samarbetsvilliga arbetskamrater klarade Jälkarby-Georg jobbet till full belåtenhet.

I september månad 1969 tackade Georg Persson för sig vid bruksindustrin och Jälkarby-Georg fick uppleva en trivsam och välförtjänt tid som pensionär.

Jälkarbysonen lämnade jordelivet år 1983.