Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Dagmar Fröling – en av de sista på hårdmetallverket

Dagmar Fröling – en av de sista på hårdmetallverket

Dagmar Fröling

Dagmar Fröling

Dagmar Fröling var född år 1950 i Södertälje medan ungdomstiden tillbringades i Knivsta.
Hon drabbades i unga år av barnförlamning vilket gjorde att hon kom till Norrbackagården. Detta hände år 1942.
Ett par års arbete på Säters väveri följdes av nya – i dubbel bemärkelse – arbetsuppgifter, denna gång i Vikmanshyttan.
Vid Wikmanshytte bruk fick Dagmar anställning som avsynare på hårdmetallverket.
Hon trivdes alldeles utmärkt och trots sin partiella arbetsförmåga utförde hon sitt arbete till största belåtenhet.
Ett alltid ”gott” humör blev hon mycket omtyckt bland arbetskamrater och vänner.
Ledigheten ägnas ofta till bokläsning, böckerna spelade en stor roll i hennes liv.
I yngre dagar var hon intresserad av sömnad och komponerade själv korsstyngsmönster.
I slutet av 1960-talet var Dagmar Fröling tvungen tillsammans med ett 40-tal anställda lämna ”skeppet”
när företaget avyttrade verksamheten inom hårdmetallindustrin.