Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Erik Franzén – först bagarlärling, till slut laborant

Erik Franzén – först bagarlärling, till slut laborant

Erik Franzén

Erik Franzén

Erik Franzén kom till världen i maj månad 1915. Han såg dagens ljus i Hedemora men flyttade tidigt med familjen till Vikmanshyttan. I unga år funderade han på att bli bagare och arbetade också en tid som bagarlärling på Mojsen. Men jobbet upphörde och ödet bestämde att även ”Frasse” skulle bli en stålets tjänare. Kontakter resulterade i arbete på laboratoriet vid Wikmanshytte Bruk. Återkommen från det militära anställdes han som härdare och från mitten av 1950-talet knöts han ånyo till labbis, till kontrollavdelningen där.

Under många år var Erik F. engagerad i ortens idrottsförening. I början av 1940-talet tillhörde han den skara som arbetade hårt för slalomsporten, som vid det laget verkligen hade vind i seglen. Kartjärnsbacken hade öppnats och året 1942 hölls ju Svenska mästerskapen i slalom. Han var också med när vikmans-hyttebadet färdigställdes, detta hände ett par år senare.

Erik Franzén fungerade även som lagledare för VIF:s representationslag i fotboll. Han behöll sin spänst och vigör genom att åka skidor, jobba på tomten och var redan i ungdomen en inbiten fiskare och jägare. Han tillhörde dessutom vikmanshyttekompaniet inom hemvärnet där han var plutonchef.

Vi ska inte heller glömma bort att nämna, att Erik Franzén under många år gjorde en berömvärd insats för Folkets husföreningens fortlevnad.

Erik Franzén gick ur tiden år 1983.