Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Elias Forsberg med ett Folkets hus i sitt föreningshjärta

Elias Forsberg med ett Folkets hus i sitt föreningshjärta

Elias Forsberg

Elias Forsberg

Vikmanshyttesonen Elias Forsberg började sin arbetsbana nio år in på 1900-talet. Som tidig tonåring provade han på diverse jobb i smedjan, först som regulerare och efter stipulerad lärlingstid befordrades han till smed.

Smedyrket hade Elias fram till andra världskrigets början då ett lättare arbete väntade, som synare i stålboden. Fram till pensioneringen sommaren 1964 tjänstgjorde han slutligen som portvakt. Det blev en arbetsgärning på dryga halvseklet.

Vid sidan av jobbet på Bruket gjorde sig Forsberg känd som en ambitiös och framgångsrik föreningsmänniska. Till detta förknippas främst Folkets husbyggnadens tillkomst – färdig år 1939 – då han under en åttaårsperiod fungerade som styrelseordförande i föreningen. Denna tid följdes av en femårig vaktmästarsyssla på det nyetablerade ”nöjespalatset”.

Vi noterar också ett fackligt engagemang. Först som sekreterare, sedan som revisor i ortens Metall-avdelning. Liksom sin äldre broder Emil hade Elias både träsnideri och tavelmålning som hobbies.

Personalia: född 1895 — död 1980