Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > John Eriksson – som ärvde sina föräldras musiktalanger

John Eriksson – som ärvde sina föräldras musiktalanger

John Eriksson

John Eriksson

”Musiker”-John Eriksson kom till världen den 1 juli 1923. Föräldrarna hette Ellen och Erik Eriksson och hemmet präglades av ett aktivt musikliv. Sonen annammade detta faktum och visade snart exempel på både intresse och talang. Som 12-åring fick han sin första trumpet och pappa Erik engagerade sig som lärare, förstås. Och han premierades rekordsnabbt med en medverkan i ortens musikkår.

Efter folkskolan blev det fortsättning vid Säters Kommunala Mellanskola och provade senare på en fortbildning inom det lokala jordbruket. Men musiken tog tidigt över i Johns sinnevärld. Förutom ett nära nog dagligt övande medverkade ynglingen Eriksson i dåvarande Hedemora orkesterförening och vid ofta före-kommande fester av skilda slag och anordnare spelade han tillsammans med mor Ellen och pappa Erik samt med en annan skicklig musiker, nämligen Harald Norström.

År 1942 (således 19 år gammal) antogs John vid KA:1 i Vaxholm och året därpå 1943 och till 1946 studerade han vid Musikaliska Akademin. I nära tio års tid skedde en intensiv vidareutbildning, dels i Norrköping men också i kungliga huvudstaden. Och han släppte inte heller kontakterna med ”hemmaplan”, i den spelskickliga musikkåren – och dessutom i vikmanshytteorkestern Crescendo. Boendemässigt var John förstås förlorad för Vikmanshyttan och Dalarna med fördel för kungliga huvudstaden…

PROFFS & UNDERVISARE
Proffskarriären skedde 1946 i Norrköpings Orkesterförening där han spelade solotrumpetstämman i åtta år. Efter Norrköping och fram till pensioneringen 1989 var han engagerad i Stockholms Filharmoniska Orkester. Det blev många uppmärksammade framträdanden på ett stort antal scener världen över!

Det blev också en hel del dansmusik under årens lopp. Premiär i Theanders orkester, sedan i nämnda Crescendo. Under norrköpingstiden medverkade John bland annat i storbandet Folkborgsorkestern och i Bernt Olsson riksbekanta band. I kungliga huvudstaden anlitades han bland annat hos Charles Redland, Sune Waldemir, Leif Kronlunds och turnerade även med Emil Iwring.

Under årens lopp har det också handlat om privatundervisning i trumpetspel och vid Musikhögskolan som lektor i ensemblespel och trumpet.

SVENSKA BRASSKVINTETTEN
I mitten av 1970-talet (1976) tog John Eriksson initiativet att starta en blåsar-kvintett som fick namnet Svenska Brasskvintetten. Rekryteringen skedde bland dåtidens elever vid Musikhögskolan och med John som lärare i ensemblespel. Sönerna Sven-Erik (trombon) och Urban (trumpet) ingår i den vida berömda kvintetten. En tredje medlem med vikmanshytteanknytning är Maria Granberg som spelar valthorn.

Som pensionär har John Eriksson trappat ner på sina engagemang, trumpeten har han lagt på hyllan men spelar gärna i närbelägna pensionsorkestern. Och övar själv på sin violin på ett målmedvetet och seriöst sätt. Alltjämt! Så de så kallade ”ränderna” går aldrig ur, sägs det. Det gäller också i högsta grad John Eriksson och hans fortsatta musicerande.

PS John Eriksson är gift med vikmanshyttebördiga Gunnel, född Johansson, skicklig konsthantverkare ska konstateras.

John Eriksson gick ur tiden den 11 januari 2017.