Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Bertil Eriksson – Vikmanshyttans meste lärare

Bertil Eriksson – Vikmanshyttans meste lärare

Bertil Eriksson

Bertil Eriksson

28 år gammal kom han till Vikmanshyttan, folkskollärare Bertil Eriksson som sedermera blev brukets meste lärare. Han var gästrike till börden, född och uppväxt i Ovansjö. Och sin yrkesutbildning skaffade han sig i Uppsala.

Unge herr Eriksson fann sig snabbt tillrätta på bruket trots att det nu inte var några särskilt bra tider att skryta över. Men hans ambition och lyhördhet gav goda resultat och blev också omtyckt bland kollegor, elever och deras föräldrar.

Utöver sin tjänst vid skolan fungerade han ofta som studieledare, ämnena mestadels språk och matematik. I unga år stod idrotten hans mesta fritid i anspråk. Det var fotbollen som lockade starkast. Ännu vid 40 års ålder för- svarade Bertil E. brukslagets blå-vita färger. Även fisketurer var god avkoppling från katederarbetet. En annan käpphäst var sången. Medlem i ortens hembygds- kör med bland annat soloframträdanden kunde noteras.

Bertil Eriksson gick ur tiden år 1970, 70 år gammal. Än idag lever minnet kvar hos många äldre bruksbor efter magister Eriksson.