Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Eskil Elg – kan sin bruks- & släkthistoria

Eskil Elg – kan sin bruks- & släkthistoria

Eskil Elg

Eskil Elg

Mitt i sommaren år 1921 föddes Eskil Elg, i en av de äldsta bruksbostäderna , fastigheten Katten på Storgatan. Fadern Edvard hade flyttat till Vikmanshyttan tre år tidigare. Den trånga bostaden byttes mot bättre utrymmen, först på Västra Nygatan sedan på Tallgatan. Familjen kom att drabbas hårt när modern gick bort år 1930 – Eskil var då endast nio år gammal. Tack vare hjälpsamma släktingar och vänner ordnades allt på bästa sätt.

Skolgången bestod av sex år folkskola och två års fortsättningsskola – tre dagar gånger två timmar i veckan. Minnet av skolarbetet är väl rotat, på både gott och ont och i sammanhanget nämns den beryktade lärarinnan Hulda Öberg som praktiserade speciella metoder vid dåtidens inlärning.

Femton år gammal fick Eskil Elg första kontakten med bruksindustrin, år 1936:

• släggardräng åt Georg Holst i valsverkets reparationssmedjan, förtjänsten 20 öre i timmen

• ett år senare: fortsatte slägga då åt klensmeden Eklund

• 1938 – 1940: eldare i ämnesugnen i finverket /valsverket/ med lönen 66 öre

• därefter sysslade med kulprovning, plats ånghammarsmedjan, nu lönen en krona i timmen

• 1941 –till seghärdningen (1,25 kr i timmen) – sedan följde militärtjänsten mitt under andra världskriget

• nya färdigställningsverket stod klart 1953 och 1960 slogs glödgning och härdning ihop och på den avdelningen blev Eskil kvar till mitten av 1977

Den gamla industrin lades ner och Eskil fick jobb på ersättningsindustrin Isolerglas, en period som varade i ungefär fyra år fram till mars 1982 då de nya sysselsättningarna försvann och Eskil gick i pension.

I ungdomen sparkade ynglingen Elg en hel del fotboll, var aktiv i ortens Ungdomsklubb och under den period som följde – 1960- och 70-talen – var det skidsporten som intresserade mest, både som god motionsåkare och aktiv inom VIF:s skidsektion. Intresset att släktforska har verkligen vuxit under ”äldre dar” och ett flertal ”upptäcksresor” genomfördes till Småland och Närke där Eskils förfäder hade sina rötter. Även det gamla Brukets skiftande historia ägnade Eskil mycket tid. Hans förmåga att återberätta vad som ”en gång har hänt” var helt enastående, han kunde verkligen fängsla omgivningen med sina beskrivningar, in i minsta detalj.

Och många i hans omgivning ville gärna lyssna. Eskil Elg var en historieberättare av rang.

 

Eskil lämnade oss i början av 2017.