Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Bror Ulrik Elg, med småländska smedsanor

Bror Ulrik Elg, med småländska smedsanor

Bror Elg

Bror Ulrik Elg

Ånghammarsmeden Bror Ulrik Elg var född år 1869 på Stenfors bruk i södra Småland, på gränsen till Blekinge. Redan som trettonåring började han arbeta som hästskötare och stalldräng. I arbetet ingick bland annat att köra till stan, Ronneby, som låg sju mil bort. Där skulle de oxar som bruket hade fött upp säljas.

Smedyrket lockade och han kom tidigt i smedlära, liksom sina fyra bröder. Denna karriär började som kolgosse. Klavreströms bruk blev hans första arbetsplats. Därifrån bar det iväg till Marieholm och sedan till Svartå bruk.

I Svartå jobbade Bror Ulrik sammanlagt 16 år i två omgångar. Under en mellanperiod kom han första gången 1896 till Vikmanshyttan men stannade då endast ett år. Vägarna gick tillbaka till Närke. År 1911 flyttade Elg emellertid till Vikmanshyttan för gott. Han räknade sig gärna som dalkarl men smålandsdialekten försvann aldrig.

Bror Ulrik var en arbetsmänniska som få. Brukets smedja ändrade sig rejält under årens lopp. Ingen smed kunde väl ens drömma om att en gång gå finklädda till jobbet och sedan efter arbetets slut tvätta sig i moderna tvättrum och återigen sätta på sig de rena kläderna innan de gick hem.

Ända till sitt 73:e år var Bror Elg kvar i smedjan. Innan han definitivt drog sig tillbaka från verket var han portvakt i fem år.

Vid sidan av jobbet var han en entusiastisk trädgårdsodlare. Till och med Hushållningssällskapet uppmärksammade hans odlingar.

Bror Elg avled 1963 i en ålder av 93 år.